Kontaktperson till p-platser och garageplatser för medlemmar

Uthyrningen av garageplatser och p-platser på Krakel Spektakels Gata administreras av vår förvaltare Nordstaden på uppdrag av föreningen. Kontaktperson är Jessica Westerlund. Telefon 08-587 801 54 eller mail jessica.westerlund@nordstaden.se

Kommentarer

Korrekt mailadress är: jessica.westerlund@nordstaden.se