Meddelande angående rivningsdammet

  • Posted on: 15 June 2017
  • By: Simon E

Styrelsen har fått nedan information från Trifam Fastighet som äger Baltic huset som just nu rivs.

Bilparkeringen
Det har inkommit flera klagomål om att den tillfälliga bilparkeringen är för dammig för att användas. Vi har tyvärr inte möjlighet att anvisa till någon annan plats än den s.k. Bullerbyparkeringen eftersom det inte finns andra ytor. Hyran där är kraftigt reducerad (med över 50%) och dessutom noll under två månader p.g.a. olägenheterna just nu. Trifam anser sig ha tagit sitt ansvar genom dessa åtgärder. Som Trifam ser det finns två alternativ, antingen täcka bilen med ett skydd varje dag t.o.m. 2017-07-31 då rivningen är klar (en del av den kraftigt reducerade hyran på c:a 20 000:- under 3,5 år är ersättning för den olägenheten), alternativ välja att säga upp er plats och hyra en annan plats av en annan hyresvärd. Det finns bl.a. (i alla fall fanns) plats i garage inom brf Trollskogen http://www.trollskogen.org/.

Damm i övrigt
Det kommer att damma t.o.m. 2017-07-31. Entreprenören vidtar alla tillgängliga metoder för att reducera dammspridning. Som tidigare meddelats är gamla Baltic miljösanerad och dammet innehåller inget miljöfarligt avfall.

Lukt
Lukt sägs ha spridit sig vid ett par tillfällen. Inte heller detta är något miljöfarligt. Troligen är det avloppsledningar som blottats och under korta perioder sprider odör.

Barnvagnsramp till Annedalsvägen 41-45
Den monteras senast v27.

Kommentarer

Fått svar från mitt försäkringsbolag att min bil har betong på hela bilen som inte går att få bort.(Måste lackas om) Så detta är INTE damm. självrisk som dom vil ha på 3000:- vem ska betala den? kosnaden för att laga min bil är just nu uppe på 81000! /Adriana