Felanmälan

Felanmälan
Om du drabbas av ett tekniskt problem som behöver åtgärdas felanmäler du det direkt till Nordstaden, enklast via deras hemsida (www.nordstadenstockholm.se) annars via telefon 08-32 40 60 måndag-fredag 07.00 till 16.00.

Jourtid
Vid skador och fel som kräver omedelbar åtgärd utanför kontorstid, kontakta Jourfirma Dygnet, jour-nummer 08-587 801 30.
Tänk på att under jourtid debiteras föreningen extra höga avgifter. Därför är det inte lämpligt att göra icke akuta felanmälningar till journumret.