Vill du sitta i styrelsen?

 • Posted on: 22 March 2021
 • By: Emelie Skoglund

Hej kära grannar,
Vi har idag en väl fungerande styrelse som arbetar för föreningens bästa.
Dock är det alltid bra att veta vilka som är intresserade av att bidra med sin kunskap och energi.

Är du intresserad av att ingå i vår styrelse eller valberedning så är du varmt välkommen att anmäla intresse till valberedningen via vårt kontaktformulär.

Med vänlig hälsning,
Tommy Edin och Cecilia Wallenman
Valberedningen

Förslag på nya stadgar

 • Posted on: 24 February 2021
 • By: Emelie Skoglund

Brf Åparkens styrelse har arbetat fram ett förslag på nya stadgar för medlemmarna att ta ställning till på årsstämman senare i vår. Det nya förslaget är baserat på föreningen Bostadsrätternas senaste mönsterstadgar för att säkerställa att de följer relevanta lagar och regler. Det nya förslaget samt en översikt över de huvudsakliga förändringarna har delats ut till samtliga medlemmar. Eventuella synpunkter eller frågor mottas gärna via vårt frågeformulär här på hemsidan.

Hälsningar styrelsen

Möjlighet att gå kursen "Att bo i bostadsrätt" hos Bostadsrätterna

 • Posted on: 31 October 2019
 • By: Emelie Skoglund

Det finns fortfarande platser kvar på Bostadsrättsskolans kurs för alla boende Att bo i bostadsrätt i november. Utbildningen ingår i bostadsrättsföreningens medlemskap i Bostadsrätterna och kostar därför inget extra.

Kursen ska ge de boende bättre kunskaper om och förståelse för de regler som gäller boendet i föreningen. Sprid därför gärna information om denna kurs i till exempel nyhets- eller informationsbrev till era medlemmar. Utbildningen äger rum i:

Malmö den 13 november
Göteborg den 14 november
Stockholm den 20 november

Beskrivning
Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som många inte tänker på. Bland annat är alla boende fastighetsägare - ni äger och förvaltar bostadsrättsföreningen tillsammans. Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning. Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätt!

UR INNEHÅLLET
• Vad du bor i egentligen, det vill säga vad bostadsrätt är
• Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
• Rättigheter och skyldigheter som styrelsen har
• Underhållsansvar
• Årsstämman

Är du intresserad av att gå kursen vänligen maila styrelsen på brfaparken@hotmail.com

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för Brf Åparken?

 • Posted on: 23 October 2019
 • By: Emelie Skoglund

Hej kära grannar,

Vi har idag en väl fungerande styrelse som arbetar för föreningens bästa.
Dock är det alltid bra att veta vilka som är intresserade av att bidra med sin kunskap och energi.
Är du intresserad av att ingå i vår styrelse eller valberedning så är du varmt välkommen att anmäla intresse till nedanstående kontaktpersoner.
Towe.lundqvist@scandichotels.com
Cecilia.wallenman@outlook.com

Med vänlig hälsning

Towe Lundqvist och Cecilia Wallenman
Valberedningen

Hälsning från Box Bygg

 • Posted on: 2 July 2019
 • By: Emelie Skoglund

Hej alla Baltic-grannar,

Sommarlovet har börjat och det innebär en lägre aktivitet även på Baltic.

Arbetena avstannar dock inte; stommonteringen kommer att pågå som vanligt under hela sommaren.
Det innebär att långtradartransporterna av betongelement fortsätter och båda kranarna kommer att vara igång. När väggelementen monteras används borrmaskin, vilket är ljudligt och tyvärr inte går att undvika.
En annan ljudlig aktivitet som heller inte går att undvika är vattenbilning runt en dilatationsfog i betongen som måste åtgärdas. Vi är ledsna över ljudet och försöker liksom tidigare att minimera det, men det går inte att eliminera det.
Förutom förhöjda ljudnivåer till och från under en längre period, innebär det också ett stort flöde av vatten. Vattnet används vid bilningen och filtreras m.h.a. en geotextilduk som ligger vid Baltic gränd. Överskottsvattnet kommer att rinna ned i det publika dagvattennätet.

De invändiga arbetena bestående av montering av innerväggar, målning och installationsarbeten går på sparlåga under juli för att ta normal fart i augusti. Halvvägs in i augusti är alla entreprenörer på plats igen.

Under sensommarperioden kommer borrning för bergvärme att utföras mot Baltic gränd; detta sker enbart under kontorstid. Då kommer även det publika vatten- och avloppsnätet att kopplas samman med Baltics knutpunkt vilket påverkar framkomligheten på Annedalsvägen. Mer information om detta kommer senare.

Går allt som planerat, kommer projektplatsens huskroppar att likna detta i slutet av sommaren:

Påminnelse städdag

 • Posted on: 17 May 2019
 • By: Emelie Skoglund

I morgon är det dags för föreningens årliga städdag. Desto fler vi är desto finare får vi i våra gemensamma utrymmen.
Vi möts kl 10:00 på gården mellan Krakel Spektakels gata och Ture Sventons gata och runt kl 12 tänder vi grillarna och äter korv med bröd tillsammans!

Välkomna hälsar styrelsen

Årsstämma 2019

 • Posted on: 25 April 2019
 • By: Emelie Skoglund

Igår delades kallelse och årsredovisningen för 2018 ut till samtliga medlemmars postfack.

Stämman äger rum den 9 Maj kl 18:30 i Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg.
Föreningen bjuder på kaffe i anslutning till stämman.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Viktig info om branden

 • Posted on: 6 March 2019
 • By: Emelie Skoglund

Om någon lägenhetsinnehavare som inte varit i kontakt med sitt försäkringsbolag ännu upplever eventuella skador i sin lägenhet pga branden (sot/rök/vatten etc.) kontakta ert försäkringsbolag för vidare utredning. Vi övriga frågor vänligen kontakta styrelsen på brfaparken@gmail.com

Brand

 • Posted on: 26 February 2019
 • By: Emelie Skoglund

Idag, sen eftermiddag började det brinna i en lägenhet på krakel spektakels gata 2. Branden är nu släckt och ingen person kom till skada. Föreningens försäkringsbolag är kontaktat och kommer ta kontakt med berörda lägenheter för besiktning och vidare handläggning.

Vid frågor vänliga kontakta styrelsen på brfaparken@gmail.com

Container för blandat avfall

 • Posted on: 15 October 2018
 • By: Emelie Skoglund

Fredag 26/10 – Måndag 29/10 på vändplanen på Krakel Spektakels Gata
Fredagen den 26/10 ställer Ragnsells upp en container på motsvarande 10 kubikmeter där det är fritt fram att slänga blandat avfall enligt bifogade instruktioner. Den står sedan kvar tillmåndag 29/10 - så passa på att utnyttja denna extrainsatta tjänst under helgen.
Styrelsen kommer även se till att det skräp som någon lämnat i miljörummet kastas i containern så att det blir lättare att både tömma och hålla ordning imiljörummet framöver.
Vänligen respektera bifogad sorteringsinformation för att undvika ytterligare kostnader förföreningen, samt att framöver gemensamt hålla ordning i miljörummet och endast användadetta enligt föreningens trivselregler med tillhörande instruktioner på väggarna och påföreningens hemsida.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen

Sidor