Här finns vi

En bättre karta över själva Annedal finns här