Garantibesiktningen

Arbetet med att åtgärda felen enligt besiktningsprotokollen pågår. Sommarsemestrarna gjorde att arbetet har försenats något i förhållande till planerna. För närvarande (1 september) är hantverkarna i mittenhuset och i slutet av september förväntas alla arbeten vara klara.
Kontakta mejladressen dorabella1@einarmattsson.se om du undrar över något.

Styrelsen