Bilparkering vid Baltic huset

Styrelsen och även boenden i föreningen har varit i kontakt med fastighetsägaren Trifam som äger Baltic huset som nu har meddelat styrelsen nedan:

"Med anledning av diverse synpunkter från hyresgäster på Annedalsvägen 41-47, Brf Åparken och Brf Strandlyckan gällande rivningsarbetena på gamla Baltic, har Trifam beslutat följande:

Bilparkering
P.g.a. den stundtals kraftiga dammutvecklingen från rivningen ges hyresfritt för bilparkeringen under juni och juli. Vi ber er betala hyran för bilparkeringen för dessa två månader som vanligt. Aviseringen för nästa kvartal (juli-september) kommer endast att innehålla september. Hyreslättnaden för bilparkeringen ska ses som en ersättning för några extra biltvättar under de dammiga perioderna."

För boende i Brf Åparken kommer de hyresfria månaderna läggas på Juli och Augusti då Juni månad redan är aviserad.