Åtgärdsplan för 5-årsbesiktning

Åtgärdsplan för 5-årsbesiktningen har tagits fram av vår entreprenör Einar Mattson.

Arbetet beräknas preliminärt att utföras i lägenheterna enligt nedan. Tidplanen är preliminär och mer info kommer under vecka 32.

Ture Sventons Gata 2 V.33-34
Annedalsvägen 30 V.34-35
Krakel Spektakels Gata 1 V.35-36
Krakel Spektakels Gata 3 V.36-37
Krakel Spektakels Gata 2 V.37-38
Annedalsvägen 26 V-38-39

Styrelsen
BRF Åparken