Container för blandat avfall

Fredag 10/11 – Måndag 13/11 på vändplanen på Krakel Spektakels Gata

På fredag 10/11 ställer Ragnsells upp en container på motsvarande 10 kubikmeter där det är
fritt fram att slänga blandat avfall enligt bifogade instruktioner. Den står sedan kvar till
måndag 13/11 - så passa på att utnyttja denna extrainsatta tjänst under helgen.

Styrelsen kommer även se till att det skräp (säng, resväska, kläder, etc.) som någon lämnat i
miljörummet kastas i containern så att det blir lättare att både tömma och hålla ordning i
miljörummet framöver.

Vänligen respektera bifogad sorteringsinformation för att undvika ytterligare kostnader för
föreningen, samt att framöver gemensamt hålla ordning i miljörummet och endast använda
detta enligt föreningens trivselregler med tillhörande instruktioner på väggarna och på
föreningens hemsida.

Med vänliga hälsningar,
/Styrelsen