Sprängningar vid bygget av Baltic

Information från bygget vid av nya Baltic 8:

Vi har beslutat att ha tre möjliga sprängtider per vardag, klockan: 8:45, 10:45 och 15:00. Samtliga tider kommer inte att nyttjas varje dag, utan med nuvarandeplanering beräknas 3-7 salvor i veckan. Varje sprängtillfälle kommer att aviseras med tydlig signal innan och efter.