Damm från bygget av nya Baltic

Meddelande från Trifam Fastighet angående bygget vid Baltic "P.g.a. pålning dammar det återigen vid uppförandet av nya Baltic. Samtliga möjliga åtgärder vidtas, bl.a. skydd med presenningar mm samt vattenbegjutning med vattenkanoner. Vattenbegjutning är dock ej möjlig när det är minusgrader. Vänligen använd det bilkapell som införskaffades i somras."