Bilaga på tillfällig parkering under 2018-08 från Trifam

Se mer info i inlägget ovan.