Mycket viktig information om din bilplats på Bullerbytorget

*Information från Trifam*

Hej,

några av er har fått information om åtgärder på Bullerbyparkeringen i sommar, några har inte fått det. Åtgärderna består i att bygga en byggetablering ovanpå delar av parkeringen (parkering under), samt flytta den ut mot Tappvägen ett par meter, se Bilaga Etablering och parkering från 2018-09. Den information som gick ut tidigare i våras om att c:a 30 parkeringshyresgäster blir utan bilplats 1-2 veckor i juli revideras härmed.

Följande gäller:

Samtliga 99 bilplatser berörs, men ingen kommer att bli utan bilplats.

Med start någon gång under augusti kommer 20-30 bilplatser per vecka under 6 veckor hänvisas till grusytan i änden av Dartajangs gata, se Bilaga Tillfällig parkering under 2018-08. Det kommer inte finnas parkeringsplankor eller uppritade rutor, så vänligen parkera disciplinerat under den/de två veckor din bil är hänvisad till grusytan. Grusytan kommer att bevakas av Q-park och ditt parkeringstillstånd för Byllerbyparkeringen gäller.

Exakt vilken/vilka två veckor just din bil är hänvisad till grusytan i änden på Dartanjangs gata kommer i god tid att anslås på stängslet framför din bilplats på Bullerbytorget, samt informeras via mejl/sms.

Frågor om ovanstående besvaras
• t.o.m. v28 av Lars-Peter Brette, lpb@trifam.se
• fr.o.m. v29 av Magnus Ahlström magnus.ahlstrom@boxbygg.se

Med vänlig hälsning
_____________________________

TRIFAM FASTIGHETS AB
Box 42204, 126 17 Stockholm | Västberga Allé 5
Tel växel 08-404 09 20 | Fax 08-404 09 21
E-post: info@trifam.se
www.trifam.se