Infobrev till alla grannar runt Baltic 8

*Brev från Boxbygg*

Hej!

Här kommer en övergripande uppdatering rörande kvarteret Baltic 8.

Nu har markarbetena för samtliga sex hus i kvarteret kommit igång. I dessa arbeten har vi lagt mycket möda på att tillämpa de rekommendationer som vi fått från en erfaren bullerkonsult.
Det innebär att vi har satt ljuddämpare på borrigg och knackare, samt upp ljud- och dammdämpande duk på staketet samt köpt in ljudfiltar till de mest ljudalstrande punkterna. Snigeldynamit används i betydligt större utsträckning än tidigare. Vi kommer dock att behöva spränga vid ytterligare några tillfällen under senhösten, efter att etableringen flyttats till sin permanenta plats. Vi har fått positiv respons på dessa förändringar och vi hoppas att ni märker ljudskillnaden i er vardag.

Vi har från och med sommaren begränsat utförandet av de särskilt ljudkrävande momententill vardagar vanlig kontorstid. Dessvärre kommer vi under vecka 41 t.o.m. vecka 44 att behöva utöka denna tid till vardagar mellan 7 och 19. Anledningen är det svetsarbete som görs i samband med monteringen av byggbodarna på den permanenta platsen på Bullerbytorget. Arbetet med att svetsa ihop de stora järnbalkarna går inte alltid att avbryta på ett säkert sätt vid ett visst klockslag; ett arbetsmoment måste slutföras för att inte äventyra konstruktionens funktionalitet och säkerhet.
Liksom tidigare kommer mindre ljudalstrande arbete att utföras på lördagar mellan klockan 9 och 17; söndagar är arbetsfria.

När stellaget är färdigsvetsat över parkeringen, kommer bodarna att lyftas på platser i etapper. Etableringen kommer, fullt utbyggd i vecka 46 att betså av 38 bodar i två plan. De av er som använder parkeringen kommer även fortsättningsvis att få riktade uppdateringar allteftersom arbetet fortskrider.

Parallellt med parkeringens insida schaktas en transportväg så att bl.a. långa släp med prefabricerade betongväggar kan lastas av på byggarbetsplatsen på ett säkert sätt. Transportvägen blir enkelriktad, med infart nere vid Annedalsvägen och utfart från Tappvägen i nivå med skolan. Naturligvis omgärdas även denna av högt staket för att hela området ska vara säkert för skolbarnen. En grind avskärmar utfarten och skyltar informerar om den nya vägen. En flaggvakt kommer att närvara vid lossningen av de tunga väggarna , men vi ber er vara extra uppmärksamma när ni rör i området. Lösningen är godkänd av trafikkontoret på Stockholms stad.

I övrigt ägnas den kommande månaden åt att montera väggar och valv på de fyra hus som nu börjar stick upp. En del installationer för bergvärme och sopsug har kommit på plats, liksom markrör för övriga installationer. Hittills håller tidplanen!

I samband med den annalkande vintern vill vi påminna om de bilöverdrag som delats ut av TRIFAM och som legat vid parkeringen. Ett fåtal har omhändertagits av BOX Byggs platsledning och delas ut till dem som efterfrågar dem.

Vi vill också redan nu flagga för att bygget tar Julledigt, vilket innebär att ingen aktivitetalls kommer att pågå innanför staketet mellan den 23:e december och första januari.

Avslutningsvis har vi en efterlysning gällande en upphittad ring. Presumtiva ägare får gärna höra av sig till platskontoret där ringen återlämnas mot beskrivning.

Med vänlig hälsning,

Projekt Baltic

MAIL: info.baltic@boxbygg.se
TEL: 0765-727360 (vardagar 8-15)