Förvaltning

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltning hanteras av Nordstaden Stockholm i samråd med styrelsen. Se deras hemsida: http://www.nordstadenstockholm.se/

Nordstaden Stockholm AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Tel: 08-32 40 60
Fax: 08-32 41 20

E-post: info@nordstaden.se

Öppettider: Måndag–torsdag kl. 7.00–16.00

Felanmälan
Om du drabbas av ett tekniskt problem som behöver åtgärdas felanmäler du det direkt till Nordstaden, enklast via deras hemsida (www.nordstadenstockholm.se) annars via telefon 08-32 40 60 måndag-fredag 07.00 till 16.00.

Jourtid
Vid skador och fel som kräver omedelbar åtgärd utanför kontorstid, kontakta Jourfirma Dygnet, jour-nummer 08-587 801 30.
Tänk på att under jourtid debiteras föreningen extra höga avgifter. Därför är det inte lämpligt att göra icke akuta felanmälningar till journumret.

Revisor
Föreningens valda externa revisor är HQV Stockholm AB.