Avfall och miljörum

Information om sopsuganläggning

Det finns tre fraktioner i sopsuganläggningen att sortera i, organisk material, brännbart och tidningar. Luckorna är försedda med lås där din lägenhetsnyckel fungerar. Var noga med att luckan går ordentligt i lås efter användandet.
Det organiska materialet skall sorteras i bruna specialpåsar som finns att hämta ut gratis på ICA Nära Annedal.

Vid fel på sopsugsanläggningen, kontakta Nordstaden via felanmälan.

Information om miljörummet

Miljörummet är enbart avsett för sortering av återvinningsbart hushållsavfall, det är inte tillåtet att lämna grovsopor eller hushållsavfall där. Avfallet skall lämnas i de olika kärlen, ingenting får ställas direkt på golvet. Grovsopor som inte ryms i kärlen lämnas vid kommunens återvinningscentral. Den närmaste ligger vid Kvarnbacksvägen. Vad som är tillåtet att lämna i soprummet står tydligt angivet ovanför sorteringskärlen. För tidningar, restavfall och matavfall använder du sopnedkasten på gatan.

Varje gång föreningen måste beställa extra tömning av sopor som lämnats utanför kärlen debiteras föreningen extra avgifter. Om dessa extra avgifter blir för stora kan det i förlängningen medföra att månadsavgiften måste höjas.