Åtgärdsplan för 5-årsbesiktning

 • Posted on: 17 July 2017
 • By: Simon E

Åtgärdsplan för 5-årsbesiktningen har tagits fram av vår entreprenör Einar Mattson.

Arbetet beräknas preliminärt att utföras i lägenheterna enligt nedan. Tidplanen är preliminär och mer info kommer under vecka 32.

Ture Sventons Gata 2 V.33-34
Annedalsvägen 30 V.34-35
Krakel Spektakels Gata 1 V.35-36
Krakel Spektakels Gata 3 V.36-37
Krakel Spektakels Gata 2 V.37-38
Annedalsvägen 26 V-38-39

Styrelsen
BRF Åparken

Ersättning till bilägarna på Balticparkeringen (Uppdaterad 20/6)

 • Posted on: 16 June 2017
 • By: Simon E

Det har varit mycket info de senaste dagarna här på hemsidan angående dammet från Baltichuset och bilarna på parkeringen brevid. Nu har Trifam fastigheter skickat ett nytt meddelande om ersättning som ni kan läsa nedan.

Med anledning av dammet på bilarna har Trifam beslutat följande

Trifam ersätter samtliga våra bilparkeringshyresgäster på Bullerbytorget med en engångssumma om 4000:-. Ersättningen täcker gott och väl en omfattande utvändig rekonditionering på valfri professionell rekonditioneringsfirma samt ett bilkapell från Biltema, se bifogad länk. Ersättningen kommer att utgå som rabatt på kommande hyresavier.

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Kapell/Helkapell-polyest...

Trifam kommer att tillse att samtliga bilar med kapell inte bötfälls fr.o.m. 2017-06-19.

Trifam beklagar verkligen att dammsituationen blivit som den blivit, vi har inte kunnat förutse detta.

Uppdatering 20/6

Nedan meddelande är en uppdatering från Trifam, styrelsen kollar med Nordstaden hur återbetalningen ska gå till i praktiken för berörda medlemmar återkommer vi med mer info snart.

"Med anledning av att det framförts önskemål om att ersättningen om 4000:-/plats skall utbetalas nu (i stället för som tidigare meddelats som rabatt på kommande hyresavier), kommer ersättningen att komma er tillhanda enligt nedan:

1. Kreditering av bilplatshyrorna för 2017-01-01 – 2017-09-30. Återbetalningen via kreditering omfattar c:a 118 834:-, dvs 3300:-/bilplats och sker fortast möjligt efter det att ni meddelat Trifam till vilket konto pengarna skall utbetalas till.
2. Rabatt på kommande hyresavier. Återbetalningen via rabatt omfattar 25 166:-, d.v.s. c:a 700:-/plats.

Anledningen till att hela beloppet inte kan utbetalas nu har med momsregler att göra.

Notera att ersättningen på 4000:-/bilplats är utöver 2 månader hyresfritt."

Meddelande angående rivningsdammet

 • Posted on: 15 June 2017
 • By: Simon E

Styrelsen har fått nedan information från Trifam Fastighet som äger Baltic huset som just nu rivs.

Bilparkeringen
Det har inkommit flera klagomål om att den tillfälliga bilparkeringen är för dammig för att användas. Vi har tyvärr inte möjlighet att anvisa till någon annan plats än den s.k. Bullerbyparkeringen eftersom det inte finns andra ytor. Hyran där är kraftigt reducerad (med över 50%) och dessutom noll under två månader p.g.a. olägenheterna just nu. Trifam anser sig ha tagit sitt ansvar genom dessa åtgärder. Som Trifam ser det finns två alternativ, antingen täcka bilen med ett skydd varje dag t.o.m. 2017-07-31 då rivningen är klar (en del av den kraftigt reducerade hyran på c:a 20 000:- under 3,5 år är ersättning för den olägenheten), alternativ välja att säga upp er plats och hyra en annan plats av en annan hyresvärd. Det finns bl.a. (i alla fall fanns) plats i garage inom brf Trollskogen http://www.trollskogen.org/.

Damm i övrigt
Det kommer att damma t.o.m. 2017-07-31. Entreprenören vidtar alla tillgängliga metoder för att reducera dammspridning. Som tidigare meddelats är gamla Baltic miljösanerad och dammet innehåller inget miljöfarligt avfall.

Lukt
Lukt sägs ha spridit sig vid ett par tillfällen. Inte heller detta är något miljöfarligt. Troligen är det avloppsledningar som blottats och under korta perioder sprider odör.

Barnvagnsramp till Annedalsvägen 41-45
Den monteras senast v27.

Bilparkering vid Baltic huset

 • Posted on: 9 June 2017
 • By: Simon E

Styrelsen och även boenden i föreningen har varit i kontakt med fastighetsägaren Trifam som äger Baltic huset som nu har meddelat styrelsen nedan:

"Med anledning av diverse synpunkter från hyresgäster på Annedalsvägen 41-47, Brf Åparken och Brf Strandlyckan gällande rivningsarbetena på gamla Baltic, har Trifam beslutat följande:

Bilparkering
P.g.a. den stundtals kraftiga dammutvecklingen från rivningen ges hyresfritt för bilparkeringen under juni och juli. Vi ber er betala hyran för bilparkeringen för dessa två månader som vanligt. Aviseringen för nästa kvartal (juli-september) kommer endast att innehålla september. Hyreslättnaden för bilparkeringen ska ses som en ersättning för några extra biltvättar under de dammiga perioderna."

För boende i Brf Åparken kommer de hyresfria månaderna läggas på Juli och Augusti då Juni månad redan är aviserad.

Kallelse till årsstämma

 • Posted on: 24 April 2017
 • By: Simon E

Nu har alla boende fått en kallelse till årsstämman i sin brevlåda. Tyvärr har det blivit lite fel med vilken dag som står på kallelsen.
Datumet den 11:e Maj stämmer men det är en Torsdag och inget annat.

Varmt välkommna!

Extra glädjande nyhetsbrev!

 • Posted on: 13 November 2015
 • By: Ceciliacheh

Styrelsen har beslutat kring avgiftssänkning:

Styrelsen har beslutat att sänka avgiften med 7kr/m2 per månad för alla medlemmar, avgiften sänks from 1 januari 2016 och ni kommer att kunna se justeringen på kommande avier från Nordstan. Alla medlemmar har fått nyhetsbrevet och ni kan även läsa den informationen i trapphuset. Bifogar brevet också

RÄTTELSE – INFORMATION OM FELANMÄLAN AV VITVAROR

 • Posted on: 9 March 2015
 • By: Bosse Jerneke

Tyvärr blev styrelsen felinformerad vad gäller garantitiden för fel på vitvaror. I senaste nyhetsbrevet (mars 2015) uppgavs därför felaktigt vart man skall vända sig vid fel på vitvarorna.

Följande gäller till och med februari 2017:
Ring Electrolux Service tel: 0771-76 76 76 både för enklare frågeställningar och vid större problem. Om problemet inte kan lösas över telefon ser Electrolux till att du får besök av en tekniker.

Vill du utöka ditt tillbehörssortiment eller saknar du en reservdel kontaktar du
Electrolux Distriparts på tel: 036-38 79 59.

Årets föreningsstämma den 6 maj

 • Posted on: 16 February 2015
 • By: Bosse Jerneke

Datum för föreningens ordinarie årsstämma är satt till den onsdagen den 6:e maj 2015. Vi återkommer under våren med ytterligare information, men skriv redan nu in detta datum i kalendern.Stämman äger rum i samma lokal som tidigare år, Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg. Motioner till stämman skall vara skriftligen inlämnad till styrelsen senast den 1 mars.

När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Styrelsen

Sidor