Extra glädjande nyhetsbrev!

Styrelsen har beslutat kring avgiftssänkning:

Styrelsen har beslutat att sänka avgiften med 7kr/m2 per månad för alla medlemmar, avgiften sänks from 1 januari 2016 och ni kommer att kunna se justeringen på kommande avier från Nordstan. Alla medlemmar har fått nyhetsbrevet och ni kan även läsa den informationen i trapphuset. Bifogar brevet också

RÄTTELSE – INFORMATION OM FELANMÄLAN AV VITVAROR

Tyvärr blev styrelsen felinformerad vad gäller garantitiden för fel på vitvaror. I senaste nyhetsbrevet (mars 2015) uppgavs därför felaktigt vart man skall vända sig vid fel på vitvarorna.

Följande gäller till och med februari 2017:
Ring Electrolux Service tel: 0771-76 76 76 både för enklare frågeställningar och vid större problem. Om problemet inte kan lösas över telefon ser Electrolux till att du får besök av en tekniker.

Vill du utöka ditt tillbehörssortiment eller saknar du en reservdel kontaktar du
Electrolux Distriparts på tel: 036-38 79 59.

Årets föreningsstämma den 6 maj

Datum för föreningens ordinarie årsstämma är satt till den onsdagen den 6:e maj 2015. Vi återkommer under våren med ytterligare information, men skriv redan nu in detta datum i kalendern.Stämman äger rum i samma lokal som tidigare år, Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg. Motioner till stämman skall vara skriftligen inlämnad till styrelsen senast den 1 mars.

När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Styrelsen

Information från valberedningen

Engagera dig i din bostadsrättsförening - dags att fylla på med nya krafter
"En möjlighet att påverka ditt boende"
Inför årets stämma i maj och vårens ankomst söker vi dig som vill engagera dig i ditt boende och arbetet i styrelsen.Vi vet redan nu att vi kommer att behöva fylla på med nya krafter i styrelsen och valberedningen och behöver därför förslag till stämman. Är du intresserad så skicka in namn och kontaktuppgifter via formuläret på sidan om "Valberedning" som finns under fliken "Om BRF Åparken". Eller skicka ett mail direkt till Annelie Larsson i valberedningen: annelielarsson1979@hotmail.com så kontaktar vi dig.

Med vänlig hälsning
Annelie Larsson
Linus Thörnqvist
Jenny Zachén

Garantibesiktningen

Arbetet med att åtgärda felen enligt besiktningsprotokollen pågår. Sommarsemestrarna gjorde att arbetet har försenats något i förhållande till planerna. För närvarande (1 september) är hantverkarna i mittenhuset och i slutet av september förväntas alla arbeten vara klara.
Kontakta mejladressen dorabella1@einarmattsson.se om du undrar över något.

Styrelsen

Inglasning av balkonger

Företaget Balkongrutan kommer att informera och svara på frågor om balkonginglasning på vändplanen på Pelle Svanslös Gata onsdagen den 3 september kl 18 – 20 samt lördagen den 6 september kl 11-14.

Mötet hålls tillsammans med vår grannförening – Brf Strandlycka.
Dokumentation om energibesparing vid inglasning av balkonger finns på Strandlyckas hemsida: www.strandlycka.nu

Välkomna!

Styrelsen

Krakel Spektakel sopas den 12 maj

Måndagen den 12 maj kommer Krakel Spektakels Gata att sopas ren från sand och grus efter vintern.
För att sopningen ska kunna göras på ett bra och effektivt sätt måste gatan därför vara utrymd från och med klockan 08.00 måndagen den 12 maj och cirka två timmar framåt.
Styrelsen

Städ- och grilldag den 26 april

Boka redan nu in lördagen den 26 april. Då samlas vi på våra gårdar och hjälps åt att städa bort vintern. Vi plockar skräp och döda plantor i planteringarna och vi röjer i cykel- och barnvagnsrum. När vi är nöjda samlas vi och grillar korv och annat gott. Det kommer att finnas korv och dricka för alla.
Det kommer också att stå en container på vändplanen på Krakel Spektakels Gata. Där kan vi slänga skräpet vi samlar ihop och det är även fritt fram för alla att slänga sånt ni vill bli av med.
Mer information kommer, håll utkik på anslagstavlan i din port.
Styrelsen

Årsstämman hålls den 7 maj

Årets föreningsstämma hålls även i år den 7 maj. Tidpunkt och lokal meddelas senare. Observera att motioner till stämman skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast den 1 mars 2014.
När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Sidor