Om övergången till kollektivt avtal hos Telia

Övergången till kollektivt avtal hos Telia – har du blivit fakturerad efter övergången?

Styrelsen har efter en längre tids kontakt med Telia nu fått beskedet att den automatiska övergången till kollektivt avtal den 23:e oktober 2013 inte fungerat som det var avsett. Effekten är att många medlemmar blivit fortsatt fakturerade för det individuella avtalet, för alla eller delar av tjänsterna.

Styrelsen har arbetat för att Telia skulle åta på sig att själva rätta till sitt misstag för alla medlemmar i Brf Åparken, men utan framgång. Lösningen blir tyvärr att du som medlem får kontakta Telias kundtjänst.

Läs mer om detta och övriga problem kopplat till det kollektiva avtalet i dokumentet nedan.

Vi byter förvaltare

Från den 1 januari 2014 byter föreningen efter genomförd upphandling till ny teknisk och ekonomisk förvaltare. Vår nya förvaltare är Nordstaden Stockholm AB med säte i Solna.

För dig som bor i föreningen är det några saker att tänka på efter bytet.
Nya betalningsuppgifter för månadsavgiften.
Månadsavierna för avgiften kommer snart att distribueras för de kommande tre månaderna, denna gång från Nordstaden. Då måste ny autogiroanmälan göras för dig som använder autogiro. Blanketter för nytt autogiro skickas ut samtidigt med avierna tillsammans med ett brev från Nordstaden. För avgiften med förfallodatum 30/12 hinner inga nya autogirobetalningar startas.

Nytt nummer för felanmälan.
Om du drabbas av ett tekniskt problem som behöver åtgärdas felanmäler du det direkt till Nordstaden, enklast via deras hemsida (www.nordstadenstockholm.se) annars via telefon 08-324060 måndag-fredag 07.00 till 16.00. Vid skador och fel som kräver omedelbar åtgärd utanför kontorstid, kontakta Jourfirma Dygnet, jour-nummer 08-587 801 30.

Ny kontaktperson för exempelvis avgiftsavier och p-platskö är Lena Lindberg. Du når Lena på: lena.lindberg@nordstadenab.se.

Har du frågor kring övergången till nya förvaltaren? Hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

Tags: 

Sopsugen - lås även på röret för brännbart avfall

Sopsugsanläggningen fungerar inte tillfredsställande som de flesta säkert har noterat. Till en del kan det bero på att boende längre in på Annedalsvägen slänger sina sopor i våra rör. Det gör att våra rör fort blir fulla och då ställs soporna direkt på marken utanför röret. Dessa sopor lockar tyvärr till sig fåglar och andra oönskade gäster.

För att i viss mån försöka komma tillrätta med problemet har styrelsen beslutat att låta montera lås även på rören för brännbart avfall på Annedalsvägen 26 & 30. När låsen är monterade öppnar du röret med din vanliga nyckel på samma sätt som för röret med organiskt avfall.

Styrelsen

Gårdsfest och extra föreningsstämma

Gårdsfest torsdag 22 augusti

Kl. 18:00 tänder vi grillarna och dukar upp långbord på den stora gården. Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka. Vill man ta med annat o grilla går det självklart bra.
Tillsammans ser vi fram emot en riktigt trevlig kväll!

Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma om gruppavtal för bredband, TV och telefoni, torsdagen den 22 augusti 19:00, gemensamma gården

Stämmans dagordning:
Stämmans öppnande
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
Val av ordförande på stämman
Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Information och beslut om att teckna gemensamhetsavtal med Telia för bredband TV och telefoni för föreningens medlemmar.
Stämmans avslutande

Läs mer om erbjudandet i bifogat dokument.

Uppdaterade satellitbilder på Bing.com

Satellitbild över BRF Åparken

bing.com finns det numera en uppdaterad satellitkarta över Annedal. Exempelvis kan man se många fler hus, och även den blå bron över Bällstaån. Som jämförelse är google maps motsvarande bilder flera år gamla. Här nedan finns den interaktiva kartan från bing där man kan zooma in/ut och studera vårt område.

Tags: 

Annedal etapp 1 är klar

Nu är första etappen av Annedal färdigbyggd. Området överlämnades den 20 juni 2013 till Trafikkontoret för förvaltning och underhåll. Det innebär bland annat att parkeringsreglerna ändras. Observera att 30 km i timmen gäller för hela området! Läs mer i brevet från Stockholms Stad som du finner i den här PDF:en.

Sidor