Gårdsfest och extra föreningsstämma

 • Posted on: 20 August 2013
 • By: Bosse Jerneke

Gårdsfest torsdag 22 augusti

Kl. 18:00 tänder vi grillarna och dukar upp långbord på den stora gården. Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka. Vill man ta med annat o grilla går det självklart bra.
Tillsammans ser vi fram emot en riktigt trevlig kväll!

Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma om gruppavtal för bredband, TV och telefoni, torsdagen den 22 augusti 19:00, gemensamma gården

Stämmans dagordning:
Stämmans öppnande
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
Val av ordförande på stämman
Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Information och beslut om att teckna gemensamhetsavtal med Telia för bredband TV och telefoni för föreningens medlemmar.
Stämmans avslutande

Läs mer om erbjudandet i bifogat dokument.

Uppdaterade satellitbilder på Bing.com

 • Posted on: 28 June 2013
 • By: admin
Satellitbild över BRF Åparken

bing.com finns det numera en uppdaterad satellitkarta över Annedal. Exempelvis kan man se många fler hus, och även den blå bron över Bällstaån. Som jämförelse är google maps motsvarande bilder flera år gamla. Här nedan finns den interaktiva kartan från bing där man kan zooma in/ut och studera vårt område.

Tags: 

Annedal etapp 1 är klar

 • Posted on: 20 June 2013
 • By: Bosse Jerneke

Nu är första etappen av Annedal färdigbyggd. Området överlämnades den 20 juni 2013 till Trafikkontoret för förvaltning och underhåll. Det innebär bland annat att parkeringsreglerna ändras. Observera att 30 km i timmen gäller för hela området! Läs mer i brevet från Stockholms Stad som du finner i den här PDF:en.

Mariehällsdagen 9 juni

 • Posted on: 7 June 2013
 • By: admin

Obs. Uppdatering

Mariehällsdagen är flyttad till nästa söndag den 16 juni klockan 12-15 i Annedalsparken.

Kom och ha picknick med dina grannar i Mariehäll-Annedal söndagen den 16 juni klockan 12-15 i Annedalsparken.

Möt din potentiella hundvakt, blomstervaktare, promenadsällskap, blivande klasskompis, bridgespelare eller löparkompis t ex. Tag gärna med er en fotboll, kubb eller andra roliga sommarspel.

- Swedavia bjuder på kaffe, saft och bullar men plocka gärna med er filt och lunch.
- Annedals café kommer ha ett erbjudande på picknickkorg
- JM kommer och har med lite priser för lotteriet som Föreningen Mariehäll kommer hålla.
- Outdoor training Annedal, Ulf Ekstam tar med utrustning för att prova på och svarar på frågor om träning.
- Det kommer finnas korv med bröd till försäljning.

Mer info finns här.

Tags: 

P-tillstånd gäller för parkering på Krakel Spektakels Gata fr.o.m. tisdag 21 maj

 • Posted on: 12 May 2013
 • By: Bosse Jerneke

Från och med tisdagen den 21 maj är p-platserna på Krakel Spektakels Gata uthyrda. Det innebär att från och med det datumet är det inte längre fri parkering på gatan. Giltigt p-tillstånd erfordras för att inte bli bötfälld.

Om du har frågor om parkeringsplatserna, eller vill ställa dig i kö, kan du kontakta Kristina Clement på Einar Mattsson, telefon 08-586 264 12, e-post kristina.clement@einarmattsson.se
Kristina kan även svara på om det finns lediga p-platser i garaget, Annedalsgatan 35.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 • Posted on: 22 April 2013
 • By: Bosse Jerneke

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Åparken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 18.30 i Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

I anslutning till stämman bjuder föreningen på kaffe.

Årsredovisning och revisionsberättelse delas ut separat.

Styrelsen

Sidor