P-förbud på Krakel Spektakels gata

Inför och under boutställningen Annedal2012 behöver Einar Mattson ha tillgång till Krakel Spektakels gata, för uppförande och besökande i sitt tält och sin visningslägenhet. Därför kommer det att råda parkeringsförbud längs Krakel Spektakels gata 6–26 augusti. För parkering bör vi använda de parkeringsplatser som finns längs med Tappvägen samt den grusbelagda parkeringen utanför Baltic 8.

Om forumet

Den här webbsidan är helt ny som ni förstår. I forumet finns det en tråd där man kan komma med feedback. Vilken information bör finnas med, och vad saknas just nu? Är det något annat som ni vill ska finnas där?

Sopsugsanläggningen sätts igång

Den 30 juli kommer sopsugsanläggningen att sättas igång, på Annedalsvägen 26 och 30. Det finns tre fraktioner, matavfall, brännbart avfall samt tidningspapper.

Vid fel, ring 08-586 263 00.

Tags: 

Sidor