Parkering

Föreningen disponerar 41 parkeringsplatser i garaget på Annedalsvägen 33.
Dessa kostar 1 340 kronor/månad att hyra och det är för närvarande kö till platserna.

På Krakel Spektakels Gata har föreningen 10 parkeringsplatser utomhus.
Avgiften för de platserna är 700 kronor i månaden. Medlemmar med handikapptillstånd ges i största möjliga mån förtur i kön.
Alla utomhusplatser är uthyrda och till dessa platser är det en separat kö.
Observera att det råder parkeringsförbud på vändplanen närmast den blå bron.

Uthyrningen av både garageplatser och p-platser på Krakel Spektakels Gata administreras av vår förvaltare Nordstaden på uppdrag av föreningen.
Nordstaden nås på tel: 08-32 40 60 (växeln) och e-post: info@nordstaden.se