Stadgar

Brf Åparken är en form av ekonomisk förening vars verksamhet styrs, förutom av Sveriges lag, även av föreningens egna stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Stadgar för BRF Åparken antagna i Juni 2019.