årsstämma

Årets föreningsstämma den 6 maj

Datum för föreningens ordinarie årsstämma är satt till den onsdagen den 6:e maj 2015. Vi återkommer under våren med ytterligare information, men skriv redan nu in detta datum i kalendern.Stämman äger rum i samma lokal som tidigare år, Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg. Motioner till stämman skall vara skriftligen inlämnad till styrelsen senast den 1 mars.

När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Styrelsen

Information från valberedningen

Engagera dig i din bostadsrättsförening - dags att fylla på med nya krafter
"En möjlighet att påverka ditt boende"
Inför årets stämma i maj och vårens ankomst söker vi dig som vill engagera dig i ditt boende och arbetet i styrelsen.Vi vet redan nu att vi kommer att behöva fylla på med nya krafter i styrelsen och valberedningen och behöver därför förslag till stämman. Är du intresserad så skicka in namn och kontaktuppgifter via formuläret på sidan om "Valberedning" som finns under fliken "Om BRF Åparken". Eller skicka ett mail direkt till Annelie Larsson i valberedningen: annelielarsson1979@hotmail.com så kontaktar vi dig.

Med vänlig hälsning
Annelie Larsson
Linus Thörnqvist
Jenny Zachén

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Åparken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 18.30 i Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

I anslutning till stämman bjuder föreningen på kaffe.

Årsredovisning och revisionsberättelse delas ut separat.

Styrelsen