föreningsstämma

Årets föreningsstämma den 6 maj

Datum för föreningens ordinarie årsstämma är satt till den onsdagen den 6:e maj 2015. Vi återkommer under våren med ytterligare information, men skriv redan nu in detta datum i kalendern.Stämman äger rum i samma lokal som tidigare år, Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg. Motioner till stämman skall vara skriftligen inlämnad till styrelsen senast den 1 mars.

När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Styrelsen

Årsstämman hålls den 7 maj

Årets föreningsstämma hålls även i år den 7 maj. Tidpunkt och lokal meddelas senare. Observera att motioner till stämman skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast den 1 mars 2014.
När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Gårdsfest och extra föreningsstämma

Gårdsfest torsdag 22 augusti

Kl. 18:00 tänder vi grillarna och dukar upp långbord på den stora gården. Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka. Vill man ta med annat o grilla går det självklart bra.
Tillsammans ser vi fram emot en riktigt trevlig kväll!

Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma om gruppavtal för bredband, TV och telefoni, torsdagen den 22 augusti 19:00, gemensamma gården

Stämmans dagordning:
Stämmans öppnande
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
Val av ordförande på stämman
Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Information och beslut om att teckna gemensamhetsavtal med Telia för bredband TV och telefoni för föreningens medlemmar.
Stämmans avslutande

Läs mer om erbjudandet i bifogat dokument.