utemiljö

Krakel Spektakel sopas den 12 maj

Måndagen den 12 maj kommer Krakel Spektakels Gata att sopas ren från sand och grus efter vintern.
För att sopningen ska kunna göras på ett bra och effektivt sätt måste gatan därför vara utrymd från och med klockan 08.00 måndagen den 12 maj och cirka två timmar framåt.
Styrelsen