balkonger

Inglasning av balkonger

Företaget Balkongrutan kommer att informera och svara på frågor om balkonginglasning på vändplanen på Pelle Svanslös Gata onsdagen den 3 september kl 18 – 20 samt lördagen den 6 september kl 11-14.

Mötet hålls tillsammans med vår grannförening – Brf Strandlycka.
Dokumentation om energibesparing vid inglasning av balkonger finns på Strandlyckas hemsida: www.strandlycka.nu

Välkomna!

Styrelsen