vitvaror

RÄTTELSE – INFORMATION OM FELANMÄLAN AV VITVAROR

Tyvärr blev styrelsen felinformerad vad gäller garantitiden för fel på vitvaror. I senaste nyhetsbrevet (mars 2015) uppgavs därför felaktigt vart man skall vända sig vid fel på vitvarorna.

Följande gäller till och med februari 2017:
Ring Electrolux Service tel: 0771-76 76 76 både för enklare frågeställningar och vid större problem. Om problemet inte kan lösas över telefon ser Electrolux till att du får besök av en tekniker.

Vill du utöka ditt tillbehörssortiment eller saknar du en reservdel kontaktar du
Electrolux Distriparts på tel: 036-38 79 59.