Trivselregler Brf Åparken

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och en skyldighet mot föreningen. Genom att vi alla följer trivselreglerna kan vi undvika irritation och medverka till en god stämning i föreningen, dessutom förblir vårt boende trivsamt, vi slipper onödiga kostnader och vårt område ser snyggt och attraktivt ut.
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare, utan även besökare, andrahandshyresgäster, hantverkare, m.fl.

Säkerhet och felanmälan

• Lämna inte ut portkoden till obehöriga och släpp inte in okända personer
• Se till att ytterdörrar går i lås för att minska risken för inbrott
• Trapphus är utrymningsvägar och barnvagnar, cyklar, pulkor eller dylik som kan blockera för brandkår/sjukvårdspersonal får inte ställas där
• Om du drabbas av ett tekniskt problem som behöver åtgärdas felanmäler du det direkt till Nordstaden, enklast via deras hemsida www.nordstadenstockholm.se, kundportalen, annars via telefon 08-32 40 60 måndag-fredag 07.00 till 16.00
• Vid akut skada kontakta Nordstadens jourtjänst enligt anslag i porten eller info på föreningens hemsida. www.aparken.se
• Varje lägenhet är utrustad med brandvarnare, det är lägenhetsinnehavarens ansvar att regelbundet kontrollera att den fungerar

Ordning och reda

• Håll det snyggt på gemensamma ytor, plocka upp efter dig på innergårdar, vid grillen och där dina barn leker
• Dörrmattor läggs på insidan av lägenhetsdörren för att underlätta trapphusstädning
• Cyklar ska förvaras på anvisade platser i cykelrum eller cykelställ vid portarna
• Utöver cykelrum finns det rum i entréplan för barnvagnar och rullstolar

Visa hänsyn

• Tänk på att ljudvolymen från TV, radio eller musik kan störa grannar, mellan 22.00-07.00 ska det vara lugnt i huset.
• Renovering och liknande aktiviteter som kan störa grannar får förekomma vardagar 7.00-20.00, samt veckoslut och helgdagar 10.00-18.00
• Informera gärna grannarna om du planerar fest som kan störa
• Rökning är inte tillåten i trapphus eller andra gemensamma utrymmen
• Kasta inte fimpar på marken utanför portar, på innergården eller från din balkong
• Tänk på att rök kan dra in till grannen igenom öppna fönster och balkongdörrar
• Rasta inte husdjur där barn leker eller på våra innergårdar. Ägare ska hålla uppsikt över sina husdjur

Sopor och miljörum

• Sopor får inte lämnas i trapphuset, på balkongen eller på innergården, de kan sprida dålig lukt och dra till sig fåglar och råttor
• Sopsugsinkast finns på Annedalsvägen 26 & 30 för matavfall, tidningar och hushållssopor (brännbart). Om det är stopp i röret lämna inte soporna på marken utan använd den andra sopsugen. Felanmälan görs till Envac tel:nr 08-775 33 70
• Återvinningsbart material kan lämnas i miljörummet i flera kategorier. Lämna inte andra föremål på golvet, extra hämtning av detta är dyrt för föreningen
• Kemikalier och färgburkar ska föras till kommunens miljöstation
• Vår och höst beställer föreningen en container för större föremål som inte kan slängas i miljörummets återvinningskärl

Balkong och egen uteplats

• Balkonglådor ska hängas på insidan av räcket
• Skaka inte filtar, mattor, dukar, etc. från balkongen ner på de som bor eller går under
• Endast el-grill är tillåten om man har helinglasade balkonger ovanför. Gasolgrill är tillåten på översta balkongen eller om man inte har helinglasade balkonger ovanför
• Ta hänsyn till grannar om du grillar på din balkong, och beakta brandrisken
• Kolgrillning är endast tillåten på föreningens gemensamma innergård
• Uteplats i markplan får inte utökas utanför befintlig betongplatta, växter och planteringslådor ska stå på uteplatsen och inte på gemensamma ytor

Styrelsen ska godkänna

• Andrahandsuthyrning av bostaden. Ansökan inlämnas skriftligen, se hemsidan aparken.se för ytterligare information
• Omfattande förändringar av lägenheten, se föreningens stadgar på hemsidan aparken.se
• Parabolantenn eller annan utomhusantenn som monteras på balkong, fasad eller tak. Se föreningens stadgar på hemsidan aparken.se

Lägenhetsunderhåll

• Se föreningens stadgar för vad som är lägenhetsinnehavarens ansvar att underhålla, generellt ansvarar innehavaren för inre delar medan föreningen ansvarar för yttre underhåll
• Motordriven köksfläkt får inte installeras då det påverkar luftflödet för grannarna

Se föreningens stadgar för ytterligare information om vad som gäller, de finns på föreningens hemsida aparken.se

Dessa trivselregler har antagits av styrelsen den 27 januari 2020 att gälla fr.o.m. denna dag och gäller från det datumet tills nya regler utdelats.