Ny bredbands och tv leverantör

 • Posted on: 12 May 2021
 • By: Timmy

Hej allihopa!

Vi i styrelsen har nu sett över vårt bredbands/IP telefoni och TV kontrakt. Vi kan glatt meddela att vi har förhandlat fram ett nytt kontrakt med Ownit som innehåller följande:
* Bredband: 1000/1000 Mbit Du kan läsa om det här: https://www.ownit.se/bredband/tjanster
* Ownit Play Du kan läsa om det här: https://www.ownit.se/tv/tv-och-play
* TV Paket Ownit Flex Med 19 TV kanaler plus 8 valbara kanaler som ni själva får välja i varje hushåll. Ni kan se vad som ingår i tv paketet här: https://www.ownit.se/tv/tv-och-play

Det är alltså 10 gånger så snabbt bredband mot vad vi har i nuläget och fler TV kanaler. Vilket också blir ungefär 20 kr billigare per hushåll än vårt nuvarande kontrakt.

Övergången från Telia till Ownit kommer att ske i mitten av oktober och gratis teknisk support kommer att finnas närvarande vid installation. Mer information om detta kommer att komma i ett utskick närmare övergångsdagen.
Med vänliga hälsningar styrelsen.

Upphittad nyckelknippa.

 • Posted on: 10 May 2021
 • By: Kurt

En nyckelknippa med dörrnyckel och nyckel till postbox har lagts i föreningens postbox.
Den har en rosa nyckelbricka med kort text och en symbol. Återlämnas mot beskrivning av text och symbol.
Använd mailformuläret för att kontakta styrelsen, ange namn och kontaktuppgifter.

Vill du sitta i styrelsen?

 • Posted on: 22 March 2021
 • By: Emelie Skoglund

Hej kära grannar,
Vi har idag en väl fungerande styrelse som arbetar för föreningens bästa.
Dock är det alltid bra att veta vilka som är intresserade av att bidra med sin kunskap och energi.

Är du intresserad av att ingå i vår styrelse eller valberedning så är du varmt välkommen att anmäla intresse till valberedningen via vårt kontaktformulär.

Med vänlig hälsning,
Tommy Edin och Cecilia Wallenman
Valberedningen

Förslag på nya stadgar

 • Posted on: 24 February 2021
 • By: Emelie Skoglund

Brf Åparkens styrelse har arbetat fram ett förslag på nya stadgar för medlemmarna att ta ställning till på årsstämman senare i vår. Det nya förslaget är baserat på föreningen Bostadsrätternas senaste mönsterstadgar för att säkerställa att de följer relevanta lagar och regler. Det nya förslaget samt en översikt över de huvudsakliga förändringarna har delats ut till samtliga medlemmar. Eventuella synpunkter eller frågor mottas gärna via vårt frågeformulär här på hemsidan.

Hälsningar styrelsen

Möjlighet att gå kursen "Att bo i bostadsrätt" hos Bostadsrätterna

 • Posted on: 31 October 2019
 • By: Emelie Skoglund

Det finns fortfarande platser kvar på Bostadsrättsskolans kurs för alla boende Att bo i bostadsrätt i november. Utbildningen ingår i bostadsrättsföreningens medlemskap i Bostadsrätterna och kostar därför inget extra.

Kursen ska ge de boende bättre kunskaper om och förståelse för de regler som gäller boendet i föreningen. Sprid därför gärna information om denna kurs i till exempel nyhets- eller informationsbrev till era medlemmar. Utbildningen äger rum i:

Malmö den 13 november
Göteborg den 14 november
Stockholm den 20 november

Beskrivning
Att bo i en bostadsrättsförening innebär en hel del som många inte tänker på. Bland annat är alla boende fastighetsägare - ni äger och förvaltar bostadsrättsföreningen tillsammans. Boendeformen bygger på en såväl kollektiv som demokratisk tanke, alltså att de boende delar på ansvaret för föreningens hus och förvaltning. Välkommen att gå denna kurs om du är intresserad av din investering i bostadsrätt!

UR INNEHÅLLET
• Vad du bor i egentligen, det vill säga vad bostadsrätt är
• Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare
• Rättigheter och skyldigheter som styrelsen har
• Underhållsansvar
• Årsstämman

Är du intresserad av att gå kursen vänligen maila styrelsen på brfaparken@hotmail.com

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för Brf Åparken?

 • Posted on: 23 October 2019
 • By: Emelie Skoglund

Hej kära grannar,

Vi har idag en väl fungerande styrelse som arbetar för föreningens bästa.
Dock är det alltid bra att veta vilka som är intresserade av att bidra med sin kunskap och energi.
Är du intresserad av att ingå i vår styrelse eller valberedning så är du varmt välkommen att anmäla intresse till nedanstående kontaktpersoner.
Towe.lundqvist@scandichotels.com
Cecilia.wallenman@outlook.com

Med vänlig hälsning

Towe Lundqvist och Cecilia Wallenman
Valberedningen

Hälsning från Box Bygg

 • Posted on: 2 July 2019
 • By: Emelie Skoglund

Hej alla Baltic-grannar,

Sommarlovet har börjat och det innebär en lägre aktivitet även på Baltic.

Arbetena avstannar dock inte; stommonteringen kommer att pågå som vanligt under hela sommaren.
Det innebär att långtradartransporterna av betongelement fortsätter och båda kranarna kommer att vara igång. När väggelementen monteras används borrmaskin, vilket är ljudligt och tyvärr inte går att undvika.
En annan ljudlig aktivitet som heller inte går att undvika är vattenbilning runt en dilatationsfog i betongen som måste åtgärdas. Vi är ledsna över ljudet och försöker liksom tidigare att minimera det, men det går inte att eliminera det.
Förutom förhöjda ljudnivåer till och från under en längre period, innebär det också ett stort flöde av vatten. Vattnet används vid bilningen och filtreras m.h.a. en geotextilduk som ligger vid Baltic gränd. Överskottsvattnet kommer att rinna ned i det publika dagvattennätet.

De invändiga arbetena bestående av montering av innerväggar, målning och installationsarbeten går på sparlåga under juli för att ta normal fart i augusti. Halvvägs in i augusti är alla entreprenörer på plats igen.

Under sensommarperioden kommer borrning för bergvärme att utföras mot Baltic gränd; detta sker enbart under kontorstid. Då kommer även det publika vatten- och avloppsnätet att kopplas samman med Baltics knutpunkt vilket påverkar framkomligheten på Annedalsvägen. Mer information om detta kommer senare.

Går allt som planerat, kommer projektplatsens huskroppar att likna detta i slutet av sommaren:

Påminnelse städdag

 • Posted on: 17 May 2019
 • By: Emelie Skoglund

I morgon är det dags för föreningens årliga städdag. Desto fler vi är desto finare får vi i våra gemensamma utrymmen.
Vi möts kl 10:00 på gården mellan Krakel Spektakels gata och Ture Sventons gata och runt kl 12 tänder vi grillarna och äter korv med bröd tillsammans!

Välkomna hälsar styrelsen

Årsstämma 2019

 • Posted on: 25 April 2019
 • By: Emelie Skoglund

Igår delades kallelse och årsredovisningen för 2018 ut till samtliga medlemmars postfack.

Stämman äger rum den 9 Maj kl 18:30 i Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg.
Föreningen bjuder på kaffe i anslutning till stämman.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Viktig info om branden

 • Posted on: 6 March 2019
 • By: Emelie Skoglund

Om någon lägenhetsinnehavare som inte varit i kontakt med sitt försäkringsbolag ännu upplever eventuella skador i sin lägenhet pga branden (sot/rök/vatten etc.) kontakta ert försäkringsbolag för vidare utredning. Vi övriga frågor vänligen kontakta styrelsen på brfaparken@gmail.com

Sidor